Informacje ogólne:

Data i godzina: 2021-12-03 09:00

Cena wywoławcza: 568 875,00 zł

Rodzaj licytacji: I licytacja

Kategoria: Nieruchomości, Mieszkania

Położenie nieruchomości:

Miasto: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Wojciech Mielnik (tel. (71) 712 71 23) ogłasza, że dnia

 

3 grudnia 2021 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 57, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: lokal mieszkalny położony we Wrocławiu, ul. Wiwulskiego 6, składający się z prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 85,21 m2, dla przedmiotowej ww. nieruchomości lokalowej została urządzona Księga Wieczysta nr WR1K/00082074/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki, Wydział IV Ksiąg Wieczystych i udziału w prawie własności gruntu opisanego jako działka nr 18, AM-5, obręb Dąbie o powierzchni 1 174 m2, wynoszącego 1/3 części. Dla nieruchomości gruntowej zabudowanej (działka nr 18, AM-5, obręb Dąbie + budynek mieszkalny trzylokalowy – ul. Wiwulskiego 6) została sporządzona Księga Wieczysta nr WR1K/00004944/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki, Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

 

Suma oszacowania wynosi 758 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 568 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 75 850,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: mBank SA O. Korporacyjny Wrocław 64 1140 1140 0000 2902 3100 1001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W dniu 30.11.2021 r. od godz. 11:00 do godz. 11:15 można oglądać ww. nieruchomość. W terminie dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Uwaga
Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działaności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Ochrona Danych Osobowych
Dane osobowe do Inspektora:
Roman Kwiecinski
e-mail: iod.wroclaw.021@komornik.pl
Wszelkie sprawy zwiazane z przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii nalezy zglaszac do w/w osoby.
Dodatkowe informacje
Komornik informuje, że zamieszcza obwieszczenia o licytacjach wyłącznie na stronie Krajowej Rady Komorniczej http:/www.licytacje.komornik.pl, oficjalnej stronie komornika http://www.komornik-wroclaw.org.pl/, http://www.dawro.pl, http://www.ikomornik.pl/
Kancelaria czynna:

Poniedziałek 7:30 - 16:30

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 14:30