piątek, 04 lipiec 2014

    sobota, 05 lipiec 2014

    sobota, 05 lipiec 2014

PRZEPISY PRAWNEpiątek, 04 lipiec 2014

OZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników.

Dz.U.1968.10.52 1971-10-13 zm. Dz.U.1971.26.239 § 1 1995-01-01 zm. Dz.U.1994.119.577 § 1 1997-11-30 zm.wyn.z Dz.U.1997.133.882 art. 95 pkt 7 2005-02-05 zm.wyn.z Dz.U.2004.172.1804 art. 1 pkt 140 2007-12-28 zm.wyn.z Dz.U.2007.112.769 art. 2 pkt 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników. (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1968 r.) Na podstawie art. 772, 855 § 2, 865 § 3, 868 i 947 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza się, co następuje: Dział I. Przepisy wstępne. § 1.Komornik przy wykonywaniu czynności urzędowych obowiązany jest do stosowania przepisów prawa, a w szczególności niniejszego rozporządzenia. ...

sobota, 05 lipiec 2014

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Dz.U.2014.101

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r.

Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity) TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Art.1.Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne). ...

sobota, 05 lipiec 2014

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Dz.U.1997.133.882

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.)

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.Komornik sądowy, zwany dalej "komornikiem", jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

...
Uwaga
Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działaności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Ochrona Danych Osobowych
Dane osobowe do Inspektora:
Roman Kwiecinski
e-mail: iod.wroclaw.021@komornik.pl
Wszelkie sprawy zwiazane z przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii nalezy zglaszac do w/w osoby.
Dodatkowe informacje
Komornik informuje, że zamieszcza obwieszczenia o licytacjach wyłącznie na stronie Krajowej Rady Komorniczej http:/www.licytacje.komornik.pl, oficjalnej stronie komornika http://www.komornik-wroclaw.org.pl/, http://www.dawro.pl, http://www.ikomornik.pl/
Kancelaria czynna:

Poniedziałek 7:30 - 16:30

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 14:30

copyrights © 2016 Wojciech Mielnik. Wszelkie prawa zastrzeżone | Wdrożenie ikomornik.pl - licytacje komornicze