Informacje ogólne:

Data i godzina: 2021-11-22 12:00

Cena wywoławcza: 1 503 000,00 zł

Rodzaj licytacji: I licytacja

Kategoria: Nieruchomości, Lokale

Położenie nieruchomości:

Miasto: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O TERMINIE PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Wojciech Mielnik (tel. (71) 712 71 23) ogłasza, że dnia

 

22 listopada 2021 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 57, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: PMM8 SP. Z O.O., stanowiącej: udział w wysokości 4473/10000 w części zajętej nieruchomości lokalowej o funkcji niemieszkalnej położonej we Wrocławiu przy ul. Rynek 60, składająca się z lokalu niemieszkalnego (funkcja gastronomiczno-rozrywkowa) oznaczonego nr U3, położonego w podpiwniczeniu budynku mieszkalno-biurowo-usługowego o powierzchni użytkowej 394,20 m2 oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 91, AM-26, obręb Stare-Miasto o powierzchni 738 m2 i w częściach wspólnych budynku, wynoszącego 1 458/10 0000 części.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00277417/8. W skład lokalu niemieszkalnego wchodzą dwie klatki schodowe, 2 korytarze, 1 szatnia, 1 sala balowa, 1 kuchnia, 1 zmywalnia, 3 sale spotkań, 1 WC z przedsionkiem, 1 aneks socjalny. Powyższa nieruchomość należy do dłużnika: PMM8 SP. Z O.O. położonej: 50-116 Wrocław, u. Rynek 60/U3, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1K/00277417/8.

 

Suma oszacowania wynosi 2 004 000,00 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 503 000,00 zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 200 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: mBank SA O. Korporacyjny Wrocław 64 1140 1140 0000 2902 3100 1001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W dniu 16.11.2021 r. od godz. 11:00 do godz. 11:15 można oglądać ww. nieruchomość. W terminie dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Zgodnie z przepisem art. 976 §I kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Wartość rynkowa nieruchomości lokalowej o funkcji niemieszkalnej położonej we Wrocławiu  Rynek 60/U3 została przez biegłego oszacowana na kwotę 4 480 890,00 zł brutto.

 

Uwaga
Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działaności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Ochrona Danych Osobowych
Dane osobowe do Inspektora:
Roman Kwiecinski
e-mail: iod.wroclaw.021@komornik.pl
Wszelkie sprawy zwiazane z przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii nalezy zglaszac do w/w osoby.
Dodatkowe informacje
Komornik informuje, że zamieszcza obwieszczenia o licytacjach wyłącznie na stronie Krajowej Rady Komorniczej http:/www.licytacje.komornik.pl, oficjalnej stronie komornika http://www.komornik-wroclaw.org.pl/, http://www.dawro.pl, http://www.ikomornik.pl/
Kancelaria czynna:

Poniedziałek 7:30 - 16:30

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 14:30