Informacje ogólne:

Data i godzina: 2020-09-11 14:00

Cena wywoławcza: 2 828 180,00 zł

Rodzaj licytacji: II licytacja

Kategoria: Nieruchomości, Lokale

Położenie nieruchomości:

Miasto: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Wojciech Mielnik (tel. (71) 712 71 23) ogłasza, że dnia

 

11 września 2020 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 378, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: PMM3 SP. Z O.O. Jana Kazimierza SP. Komandytowo-Akcyjna stanowiącej: lokal niemieszkalny położony we Wrocławiu przy ul. Rynek 60 składający się z lokalu niemieszkalnego (biurowego) oznaczonego nr U7, położony na II piętrze budynku mieszkalno-biurowo-usługowego o powierzchni użytkowej 335,60 m2 oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 91, AM-26, obręb Stare Miasto o powierzchni 738 m2 i w częściach wspólnych budynku, wynoszącego 1.242/10.000 części. W skład lokalu niemieszkalnego wchodzą: korytarz, 6 pokoi biurowych, węzły sanitarne oraz pomieszczenie socjalne. Położonej: 50-116 Wrocław, Rynek 60/U7, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: WR1K/00277407/5].

 

Suma oszacowania wynosi 4 242 270,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 828 180,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 424 227,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: mBank SA O. Korporacyjny Wrocław 64 1140 1140 0000 2902 3100 1001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W dniu 08.09.2020 r. od godz. 11:00 do godz. 11:15 można oglądać ww. nieruchomość. W terminie dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwoleni ego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Uwaga
Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działaności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Ochrona Danych Osobowych
Dane osobowe do Inspektora:
Roman Kwiecinski
e-mail: iod.wroclaw.021@komornik.pl
Wszelkie sprawy zwiazane z przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii nalezy zglaszac do w/w osoby.
Dodatkowe informacje
Komornik informuje, że zamieszcza obwieszczenia o licytacjach wyłącznie na stronie Krajowej Rady Komorniczej http:/www.licytacje.komornik.pl, oficjalnej stronie komornika http://www.komornik-wroclaw.org.pl/, http://www.dawro.pl, http://www.ikomornik.pl/
Kancelaria czynna:

Poniedziałek 7:30 - 16:30

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 14:30