Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu
Wojciech Mielnik
Zakres
Terytorialny
Wrocław-Śródmieście
Licytacje Komornicze
Nieruchomości
Ruchomości
Licytacje
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu
Wojciech Mielnik
Adres Kancelarii

od 16 marca 2020 r.

ul. Tęczowa 10/1

53-602 Wrocław

Rachunek bankowy:
mBank S.A. O/Wrocław:
64 1140 1140 0000 2902 3100 1001
Kontakt:
Tel. 71 712 71 23
Fax. 71 712 71 25
E-mail: wroclaw.mielnik@komornik.pl
Komornik sądowy (…) jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.
Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:
1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych, wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Wojciech Mielnik
ogłasza licytację na zabudowane działki o pow. 0,0398 ha

Data licytacji: 12.12.2012
Godzina licytacji: 08:30
Cena wywoławcza: 127 533,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości
KM: 951/13
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Wojciech Mielnik
ogłasza licytację na zabudowane działki o pow. 0,0398 ha

Data licytacji: 12.12.2012
Godzina licytacji: 08:30
Cena wywoławcza: 127 533,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości
KM: 951/13
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Wojciech Mielnik
ogłasza licytację na zabudowane działki o pow. 0,0398 ha

Data licytacji: 12.12.2012
Godzina licytacji: 08:30
Cena wywoławcza: 127 533,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości
KM: 951/13
Monitoring spraw
Dostęp do systemu Monitoring spraw - system ułatwiający współpracę komornika z wierzycielem.
EPUAP
Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
CEPIK
Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców System Dzięki temu systemowi można natychmiastowo sprawdzić jakie auta należą do dłużnika, dokonać ich zajęcia oraz sprzedać w drodze licytacji.
GEODEZJA
Dostęp elektroniczny do Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego WebEwid, za pomocą którego sprawdza się czy dłużnik jest wpisany do bazy ewidencji gruntów i budynków jako właściciel bądź użytkownik wieczysty nieruchomości.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

Wojciech Mielnik

od 16 marca 2020 r.
ul. Tęczowa 10/1 53-602 Wrocław
Tel. 71 712 71 23
Fax. 71 712 71 25
E-mail: wroclaw.mielnik@komornik.pl
Uwaga
Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działaności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Prawo wyboru komornika
Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Dodatkowe informacje
Komornik informuje, że zamieszcza obwieszczenia o licytacjach wyłącznie na stronie Krajowej Rady Komorniczej http:/www.licytacje.komornik.pl, oficjalnej stronie komornika http://www.komornik-wroclaw.org.pl/, http://www.dawro.pl, http://www.ikomornik.pl/
Kancelaria czynna:

Poniedziałek 8:00 - 16:00

Wtorek 12:00 do 16:00

Środa 8:00 - 16:00

Czwartek 8:00 - 16:00

Piątek 8:00 do 15:00