CEPIK

W celu ustalenia czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego, komornik sądowy może wystąpić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK). Zakres udostępnianych informacji jest szeroki i obejmuje między innymi: rodzaj, markę, typ i model pojazdu, numer rejestracyjny, rok produkcji, serię i numer karty pojazdu, numer VIN lub numer nadwozia, dane właściciela oraz posiadacza pojazdu, a także informację na temat aktualnego obowiązkowego OC oraz inne adnotacje urzędowe.

Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie żądanych danych – w przypadku osób fizycznych numer PESEL, w przypadku pozostałych podmiotów inne niezbędne dane, na przykład numer REGON. Udostępnienie danych nie podlega opłacie.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Sródmieścia we Wrocławiu Wojciech Mielnik

Uwaga
Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działaności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Prawo wyboru komornika
Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Dodatkowe informacje
Komornik informuje, że zamieszcza obwieszczenia o licytacjach wyłącznie na stronie Krajowej Rady Komorniczej http:/www.licytacje.komornik.pl, oficjalnej stronie komornika http://www.komornik-wroclaw.org.pl/, http://www.dawro.pl, http://www.ikomornik.pl/
Kancelaria czynna:

Poniedziałek 8:00 - 16:00

Wtorek 12:00 do 16:00

Środa 8:00 - 16:00

Czwartek 8:00 - 16:00

Piątek 8:00 do 15:00